c) Arbejde med “Ringen”

Posted on juni 15, 2010 in by kjerstein

Analysemodel:

En analyse er overordnede iagttagelser, mens fortolkning er en overvejelse over tekstens samlede betydning og budskab.

En fortolkning laves på baggrund af en analyse af teksten, hvilket nogle gange kan være svært at skille i praksis.

Til at understøtte den procesorienterede litteraturpædagogik, kan du bruge følgende analysemodel, som skal ses som et hjælpeværktøj, der er vejledende og til inspiration. Man bør derfor ikke følge modellen slavisk, men derimod udvælge relevante punkter i forhold til den enkelte tekst.

1. Resume

2. Genre:

- Digt, roman, novelle, eventyr.

- Epik, lyrik, dramatik.

3. Motiv og tema:

- Motiv: konkret à det som teksten forestiller, ting, steder, personer og handlinger.

- Tema: abstrakt à temaet ligger i måden motivet er fremstillet på.

4. Fortælleren og synsvinkel:

- Fortalt tid

- Fortælletid

- Handlingsreferat

- Jeg-fortæller

- 3.person-fortæller

- Alvidende fortæller

- Personbunden fortæller

- Behavioristisk fortæller

5. Komposition og forløb:

- Fortalt tid

- Fortælletid

- Flashback/flashforward

- In medias res

- Berettermodel

- Aktantmodel

6. Personkarakteristik:

- Personens handling

- Personens sprog

- Personens udseende

- Personens omgivelser

- Personens navn

- Personens tanker

7. Sprog:

- Sammenligning

- Besjæling

- Metafor

- Symbol

- Personificering

- Gentagelse

- Rim
Post a comment